Η ιστοσελίδα του σχολείου μας

Φέτος το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νάξου προχώρησε στην κατασκευή ιστοσελίδας.

Σκοπός μας είναι:

Καλή πλοήγηση!

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου