Δάσκαλοι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Διευθυντής : Αδελφουλάκος Παχώμιος

Δασκάλα Α΄τάξης : Σάββα Κυριακή

Δασκάλα Β΄τάξης : Σέργη Μαρία

Δασκάλα Γ΄τάξης : Κουφοπούλου Κυριακή

Δάσκαλος Δ΄τάξης : Κορρέ Μαρία

Δασκάλα Ε΄τάξης : Προμπονά Μαρία

Δασκάλα ΣΤ΄τάξης : Σέργη Παρασκευή

Υπεύθυνος Ολοήμερου: Τελόπουλος Δημήτριος

Καθηγητής Φ.Αγωγής : Χαμηλοθώρης Ματθαίος

Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας : Δανιηλίδης Τιμόθεος