Υπεύθυνη δήλωση (internet)

 Προκειμένου το Σχολείο μας να μπορεί να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες μαθητών μας που συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και εκδηλώσεις στην ιστοσελίδα του, ζητάμε από τους γονείς με υπεύθυνη δήλωση που έχει δοθεί να μας εκφράσουν την επιθυμία τους.

                               

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η              Δ Η Λ Ω Σ Η

Ο /Η  υπογεγραμμένη  ?????????????? κηδεμόνας  του/της  μαθητή/τριας  της????τάξης  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου?????????. ?????

δηλώνω  ότι επιτρέπω (δεν επιτρέπω) να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σχολείου φωτογραφία στην οποία να φαίνεται το  παιδί μου να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες του Σχολείου του.

 

                                                                                                                                  Νάξος ???????..

 

Ο  Δηλών/ούσα