Χώρα Νάξου, Κυκλάδες

4ο Δημοτικό 

Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η Πατρίς έχει να καταστήση σχο­λεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και θηλυκά παι­δία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Οι ανεμόμυλοι

Mε αφορμή το μάθημα της ενότητας 1 «ο φίλος μας ο άνεμος» αποφασίσαμε να «γνωρίσουμε» τους ανεμόμυλους και για το λόγο αυτό πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στον ανεμόμυλο του κ. Εμμ. Μαργαρίτη στην Απείρανθο, ο οποίος έχει αναπαλαιωθεί τα τελευταία χρόνια και μπορεί ανά πάσα στιγμή να λειτουργήσει. Ο ίδιος μας ξενάγησε στο χώρο του ανεμόμυλου και μας έδωσε πολλές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του.

Στα πλαίσια αυτού του ταξιδιού μας:

  • Χωριστήκαμε σε ομάδες και φτιάξαμε αφίσες για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου για την επίσκεψη που θα πραγματοποιούσαμε και ταυτόχρονα για να τους προσκαλέσουμε να έρθουν κι αυτοί μαζί μας.
  • Κατά την παραμονή μας στο χώρο του ανεμόμυλου παρατηρήσαμε την περιοχή και ζωγραφίσαμε εμπνευσμένοι από το τοπίο.
  • Συζητήσαμε για τις ανεμογεννήτριες, τις οποίες παρατηρήσαμε ότι βρίσκονται στους λόφους απέναντι από τον ανεμόμυλο και ταυτόχρονα το συνδέσαμε με το μάθημα της φυσικής και συγκεκριμένα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Χωριστήκαμε σε τέσσερις (4) ομάδες και ασχοληθήκαμε με την οργάνωση των πληροφοριών που συγκεντρώσαμε φτιάχνοντας εργασίες με τίτλο «ο ανεμόμυλος της Απειράνθου».
  • Φτιάξαμε ζωγραφιές τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε παζλ.
  • Συζητήσαμε για το ότι ο ανεμόμυλος στέκει στις κορυφές των λόφων πολλά χρόνια και ότι εκεί οι άνθρωποι συναντιούντουσαν, συζητούσαν, έκαναν αστεία κ.ά.Στα πλαίσια αυτής της συζήτησης αποφασίσαμε να φτιάξουμε κόμικ με φανταστικές ιστορίες που θα μπορούσαν να έχουν συμβεί.
  • Δημιουργήσαμε από ανακυκλώσιμα υλικά κ.ά. ανεμόμυλους.