Χώρα Νάξου, Κυκλάδες

4ο Δημοτικό 

Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η Πατρίς έχει να καταστήση σχο­λεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και θηλυκά παι­δία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Δάσκαλοι

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Διευθυντής : Αδελφουλάκος Παχώμιος

Δασκάλα Α΄τάξης : Σάββα Κυριακή

Δασκάλα Β΄τάξης : Σέργη Μαρία

Δασκάλα Γ΄τάξης : Κουφοπούλου Κυριακή

Δάσκαλος Δ΄τάξης : Κορρέ Μαρία

Δασκάλα Ε΄τάξης : Προμπονά Μαρία

Δασκάλα ΣΤ΄τάξης : Σέργη Παρασκευή

Υπεύθυνος Ολοήμερου: Τελόπουλος Δημήτριος

Καθηγητής Φ.Αγωγής : Χαμηλοθώρης Ματθαίος

Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας : Δανιηλίδης Τιμόθεος