Χώρα Νάξου, Κυκλάδες

4ο Δημοτικό 

Πρόγραμμα Ολοήμερου

                                               4ο 6/θ  ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ:ΟΛ1

ΣΥΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ. ΜΑΘΗΤΩΝ:  36

07.00 - 08.00

ΑΡΙΘΜ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΙΝΗΣ ΖΩΝΗΣ:                                                             

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΩΡΕΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ / ΗΜΕΡΑ & ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η: 12.35 - 13.15

Α,Β

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.15 - 13.20

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

2η: 13.20 - 14.00

Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Αθλητισμός

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

 

 

Δ,Ε,ΣΤ

 

 

 

 

Αθλητισμός

 

 

A,B,Γ

 

 

 

 

 

14.00 -14.40

ΦΑΓΗΤΟ - ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ - ΧΑΛΑΡΩΣΗ

14.40 -14.50

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

3η: 14.50 - 15.30

Α,Β,Γ,Δ,Ε.ΣΤ

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Γ,Δ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 -15.40

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

4η: 15.40 - 16.15

Α,Β,Γ,Δ,Ε.ΣΤ

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Μελ-Προετοιμ.

Ε,ΣΤ