Χώρα Νάξου, Κυκλάδες

4ο Δημοτικό 

Λήξη σχ. έτους 2012-2013

Γιορτή λήξης 2012-13