Χώρα Νάξου, Κυκλάδες

4ο Δημοτικό 

Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η Πατρίς έχει να καταστήση σχο­λεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και θηλυκά παι­δία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Σχολικό Πρόγραμμα

4ο ΔΗΜΟΤ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΑΞΗ: Α!   ΣΑΒΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ.

 

1η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

 

2η

ΓΛΩΣΣΑ

 ΓΛΩΣΣΑ  

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

 

3η

ΜΑΘΗΜ.

ΜΑΘΗΜ.

ΜΑΘΗΜ.

ΜΑΘΗΜ.

ΓΛΩΣΣΑ

 

4η

.ΜΕΛ.ΠΕΡ

.ΜΕΛ.ΠΕΡ

.ΜΕΛ.ΠΕΡ.

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ

 

5η

ΑΙΣ.ΑΓ.(Σεργ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΑΙΣ.ΑΓ(Σεργ)

.ΜΕΛ.ΠΕΡ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΞΗ: Β!    ΣΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ.

 

1η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

 

2η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜ.

 

3η

ΜΑΘΗΜ.

ΜΑΘΗΜ.

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

ΜΑΘΗΜ.

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

 

4η

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

 

5η

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ: Γ!  ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ.

 

1η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜ.

 

2η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

3η

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΜΑΘΗΜΑΤ

Φ.ΑΓΩΓΗ

 

4η

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΙΣ.ΑΓ(Σεργ

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

 

5η

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΑΙΣ.ΑΓ.(Σεργ)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

 

ΤΜΗΜΑ: Δ!  ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ         

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ.

 

1η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΜΑΘΗΜΑΤ

 

2η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

3η

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

 

4η

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΜΕΛ. ΠΕΡ.

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

5η

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

 

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

ΕΥΕΛΙΚΤΗ

 

ΤΜΗΜΑ: Ε!  ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ.

 

1η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

 

2η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΦΥΣΙΚΗ

 

3η

ΜΑΘΗΜΑΤ

Ε.Ζ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

4η

ΑΓΓΛΙΚΑ

Ε.Ζ

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤ

 

5η

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

 

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΠΑ

Φ.ΑΓΩΓΗ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΣΤ!  ΣΕΡΓΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

 

 

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚ.

 

1η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

 

2η

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ

 

3η

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

ΘΡΗΣΚΕΥΤ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

4η

ΜΑΘΗΜΑΤ

ΜΑΘΗΜΑΤ

Ε.Ζ

ΜΑΘΗΜ(Γ)

ΜΑΘΗΜΑΤ

 

5η

ΑΓΓΛ. (A)

ΦΥΣΙΚΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ(A)

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

ΑΙΣ.ΑΓΩΓ

 

ΦΥΣΙΚΗ

Ε.Ζ

ΚΠΑ(Γ)

ΦΥΣΙΚΗ

Φ.ΑΓΩΓΗ